Τεχνολογικοί Εταίροι

Η KIROS στηρίζεται για κάθε τομέα σε ισχυρούς εταίρους με αποκλειστικό σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας στο υψηλότερο επίπεδο.Akzo Nobel N.V.


Μία από τις μεγαλύτερες και κορυφαίες εταιρίες χρωμάτων, επιχρισμάτων και ειδικών χημικών προϊόντων παγκοσμίως.
Gtechniq Ltd


Μία από τις κορυφαίες και καινοτόμες εταιρίες προϊόντων νανοτεχνολογίας και συνθετικών κεραμικών επιστρώσεων παγκοσμίως.